súťaž Grenoble Francúzsko 2009 info - SK studio

Prejsť na obsah


Súťaž Grenoble - Francúzsko, máj / 2009
Verejná architektonická súťaž na riešenie bytového komplexu v území úzko ohraničenom dopravnými komunikáciami.
Navrhované riešenie sa snaží na maximálnu mieru odizolovať celú oblasť od nadmerného hluku a ostatnej dopravy. Na jednej tretine územia je navrhované dvojpodlažné otvorené plató v ktorom je integrovaná vnútorná cestná doprava a zásobovanie. Plató vizuálne a a aj hlukovo oddeľuje zónu od hlavných dopravných ťahov a vytvára priestor pre premostenie ponad železničnú trať a napája tak celú oblasť na novo vybudovávanú pešiu zónu. Plató ma dve úrovne kde na prvej úrovni je vytvorený poloverejný priestor pre bytovú zástavbu a na druhej úrovni verejný priestor pre administratívne centrum.
Z druhého nadzemného podlažia sa plynule cez rampy a schodiská dostávame na úroveň prízemie až do oddychovej zóny ktorá je vytvorená vo východnej časti nábrežia. Pešie a cyklistické chodníky sú ukončené dvoma mólami s posedením.  Riešený bytový komplex má pozdĺžny tvar a je situovaný vo juhovýchodnej časti územia z náväznosťou na rieku. Zo severnej a západnej strany sú bytové domy ohraničované adminitratívnymi centrami. Bytový dom A je riešený ako 8 podlažná polyfunkčná stavba. Bytový dom je chodbový so zaujímavo riešenými mezonetovými bytmi. Bytový dom B je 6 podlažný sekciový s netradičným riešením fasády s terasovitými loggiami.

Copyright © SK Studio 2011 - 2019. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah