Vydrica 2007 info - SK studio

Prejsť na obsah


Šúťaž Bratislava Vydrica, október / 2007
Spločnosť  Vydrica s.r.o. má zámer prebudovať lokalitu bratislavského podhradia známu pod názvom Vydrica. Vyhlásili medzinárodnú archotektonickú súťaž na riešenie tochto územia. Investor riešil územie pod hradom v piatich blokoch.Do súperenia sa zapojili tímy s dokopy 47 návrhmi.
Náš návrh skončil na 4. Mieste v bloku V4.
Štúdia Bratislavskej časti Vydrica nachádzajúcej sa medzi hradom a riekou Dunaj sa zaoberá revitalizáciou okolia hradnej veže a návrhom polyfunkčných objektov vhodných do tejto lokality. Náš návrh je zaujímavý pochôdznymi parkovými úpravami na strechách budov a penthousemi.  
Autori štúdie:   AK2 s.r.o.- Andrea Klimková, Peter Kručay, Andrej Tušan, Štefan Kviatkovský, Martin Lepej, Martin Bosík


Copyright © SK Studio 2011 - 2019. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah